Du kan nu købe vores webshop, der allerede har omsat for over 10.000 kroner i det sidste halve år, uden brug af annoncekroner. Det betyder, at du får en webshop med en stærk og voksende kundebase, der allerede kender og elsker vores plakater. Plakaterne har en fortjeneste på mellem 175,- og 225,- per solgt plakat.

Udover en køreklar webshop, får du også et varelager med en salgsværdi på lige omkring 50.000 kroner. Så du kan begynde at sælge allerede fra dag et uden at skulle bekymre dig om at skaffe nye varer. Vi sørger også for emballage til indpakning af plakaterne og en fragtaftale, så du kan sende plakaterne sikkert og hurtigt til dine kunder.

Du køber:

  • Rettigheder til plakatdesigns
  • Webshop inkl. domæne
  • Varelager med salgsværdi på 50.000,-
  • Facebook og instagram side samt nyhedsbrev

Der vil også være mulighed for et samarbejde, hvor du køber en del af webshoppen og brandet til en reduceret pris, og driver den videre med en af de nuværende ejere.