Der er mange måder at sælge en hjemmeside på, men den bedste måde er alligevel online. Her kan du nemlig nå ud til folk som gerne vil købe din hjemmeside. Vi har set flere tilfælde hvor webshop-ejere eller webmastere skriver på deres sider at de er til salg, men hvis man gør det kan det sende et forkert signal til dem der besøger hjemmesiden og du vil højst sandsynlig ikke få den solgt, da det ikke er dine kunder du skal sælge siden til.

Vi har feks her på Zebravo.dk en masse der gerne vil købe en hjemmeside, en affiliate hjemmeside eller en webshop og derfor kan det være en god ide at ligge din hjemmeside et sted som dette, da du så når ud til de rigtige folk med det samme og et salg er tættere på en du tror.

En simpel hjemmeside til salg

Hvis du skal sælge en simpel og lille hjemmeside, som en blog eller lignende, så er det vigtig at du fortæller en masse om den, hvis den feks ikke har ret meget indhold på sig. En lækker og god oversigt og en halv A4 side om hvorfor du vælger at sælge og hvad en ny ejer af siden får ud af at købe den fra dig. Små hjemmesider kan være svære at sælge, men er ideen god og har du gjort noget for at siden og domænet har en god værdi, så er folk og interesseret i at købe den.

Salg af webshop

Skal du derimod sælge en webshop, så er det en anden sag. Her skal du stadig fortælle hvorfor du sælger webshoppen og hvad nye ejere får ud af det, men også fortælle om dårlige og gode perioder. På den måde kan købere se om de kan gøre mere for siden og selv øge omsætningen. Kan de se muligheder i den, så har du helt sikkert et salg.

Der findes ikke hurtige salg af hjemmesider

Der er mange der er begyndt at lave små hobby hjemmesider og så sælge dem for mange penge, selvom siden ingen værdi har og nogle af dem har knap nok kørt og disse hjemmesider skal du passe på. Det er nemlig bare en fælde og det sker at folk køber sider som disse og bliver skuffet bagefter. Det sker mest i Facebook grupper og ikke her, da vi gennemgår alle sider manuelt inden de kommer til salg, så du også har en sikkerhed og det samme har køberen.

Sælg din hjemmeside her

Indlægget er sponsoreret af Black Friday