Der er mange ting at holde styr på, når du skal enten købe eller sælge en virksomhed, og det gælder derfor om at holde tungen lige i munden, når du står overfor et køb eller salg af en virksomhed. Det gælder ikke mindst, når det kommer til IT-infrastrukturen i virksomheden. En solid IT-infrastruktur kan således være altafgørende ift., om virksomhedshandlen bliver en succes eller ej. Desværre er danske virksomheder ikke kendetegnet ved høje IT-investeringer, og derfor er det nødvendigt for både sælger og køber at være opmærksom på IT-infrastrukturen, inden virksomheden sættes til salg og en handel gennemføres.

Det skal du være opmærksom på som sælger

Står du overfor at skulle sælge en din virksomhed, er det vigtigt, at din IT-infrastruktur er tilstrækkelig og opdateret. Der er selvfølgelig forskel på behovet for infrastruktur afhængigt af hvilken type virksomhed, der er tale om, men selv for mindre virksomheder kan det få afgørende betydning for salget – enten i form af en reduceret salgspris, eller i værste fald i form af en handel, der ender med at gå i vasken.

Heldigvis er der råd herfor, også hvis du ikke er ekspert i IT-infrastruktur. Her kan det være en god idé at rådføre dig med en leverandør af IT infrastruktur, så du er sikker på, at både den fysiske infrastruktur såvel som sikkerheden er tilstrækkelig i din virksomhed.

Det skal du være opmærksom på som køber

Det giver måske lidt sig selv, men som potentiel køber af en virksomhed er det mindst lige så vigtigt, at du er opmærksom på IT-infrastrukturen i den virksomhed, du planlægger at købe. Sørg for at gennemgå virksomhedens infrastruktur fra A-Z, både hvad angår selve infrastrukturen, men også rent sikkerhedsmæssigt.

Det kan måske virke en anelse omstændigt at gennemgå IT-infrastrukturen tilstrækkeligt detaljeret, men gør du ikke det på forhånd, risikerer du i værste fald ubehagelige overraskelser, når købet af virksomheden først er gennemført. Har du ikke selv tilstrækkelig viden indenfor området, kan du med fordel overveje at tage en ekspert med på råd.

Sælger og køber – tal med hinanden om IT-infrastrukturen

Helt generelt anbefales det, at du – uanset om du er køber eller sælger – taler med modparten omkring virksomhedens IT-infrastruktur, så I har en fælles forståelse af den nuværende infrastruktur. Det giver både sælger mulighed for at demonstrere det nuværende set up, samtidig med at køber får mulighed for at spørge ind til dette. Samtidig kan I så også sammen hjælpes ad med at identificere, om der er behov for ændringer i infrastrukturen enten inden eller efter handlen gennemføres. Det sikrer en transparent proces, og i sidste ende en bedre handel for begge parter.